Te lezen op de site van Koninklijke Horeca Nederland: ‘Dat is een legitieme vraag. Echter, juist nu, én tijdens de periode van sluiting hebben wij alle zeilen bij moeten zetten als het gaat om het verlenen van service naar onze leden, lokale en landelijke lobby, adviesgesprekken met leden, campagnes, berichtgeving etc.’

Dit antwoord geeft branchevereniging KHN aan haar leden op de vraag waarom ze in gesloten, vrijwel inkomsten loze corona tijd toch nog een factuur voor de volle, gebruikelijke contributie ontvangen.

Dezelfde argumentatie past natuurlijk ook de ANVR tijdens de buitengewone ledenvergadering op 30 maart over de contributie factuur 2021, bijeengeroepen door zo ongeveer de hele reisretail van Nederland. Daar is geen speld tussen te krijgen. Maar dat geldt ook voor het argument van de reisagenten, dat er nu ten onrechte contributie moet worden betaald over weliswaar in 2019 gerealiseerde, maar in 2020 door corona weer geannuleerde omzet. De reisretail – van groot tot klein – wil daarom minder betalen. Sommigen balanceren op de rand van de afgrond.

De ANVR teerde vorig jaar al voor tonnen in op de reserves om de financiële huishouding draaiende te houden. Ook de begroting 2021 eindigt negatief. Het ANVR-budget dit jaar bedraagt € 1.334.950. Aan vaste contributie wordt € 385.750 ontvangen en op basis van hun omzet is begroot dat leden samen € 1.060.000 overmaken. ZRA’s zijn begroot op € 75.000 aan inkomsten, de business partners brengen € 140.000 in het laatje. De personeelskosten bedragen grofweg ruim € 900.000. De uitgave voor de ANVR-leerstoel van prof Bas Hillebrand op de Nyenrode Business University (150 mille) komt uit een ander potje, niet gerelateerd aan de contributie inkomsten.

Voor het budget 2021 is uitgegaan van 750 ZRA’s, een jaar eerder nog van 1.000, een trieste duiding van de kaalslag onder de zelfstandigen in de branche, die het zonder enige steun van de overheid moeten zien te redden. Of het niet gered hebben… Er zullen nog meer leden, dus contributie inkomsten wegvallen. Als de omzet in jaren als 2020 en 2021 als maatstaf worden genomen, wordt het voor de ANVR penibel…Op de buitengewone vergadering mogen daarom wel scenario’s aan bod komen waarin de brancheclub vanwege bedrijfssluitingen en (forse) omzetdalingen in de sector het bureau in Leusden niet meer zou kunnen betalen.

Dan denk ik meteen aan een van de punten in het Manifest van Jeannie Vincent (The Travel Club) om de financiering van de ANVR via de SGR bij de consument te deponeren. Ik heb in een andere sector van dichtbij meegemaakt hoe een publiekrechtelijke organisatie ‘fuseerde’ met een privaatrechtelijke club en de nieuwe entiteit uiteindelijk gefinancierd werd door de consument. Het proces duurde enige tijd, maar uiteindelijk bleek het een enorm succes.

Naar aanleiding van dit punt in het Manifest hoor ik te vaak ‘Dat kan niet’, maar wat dat betreft sluit ik me aan bij de slotwoorden uit deze notitie van Vincent: ‘Waar een wil is, is een weg’. Ooit beheerde de ANVR al het door haar in 1971 opgerichte ANVR Garantiefonds… Die situatie duurde tot 1983. 

jan@lokhoff.nl

Author

Write A Comment