Het vreselijke Oad/Globe-drama dateert alweer van 7 jaar geleden. De familie Ter Haar voert al bijna even lang een proces tegen de Rabobank, die in haar ogen schuldig is aan het faillissement destijds. In deze blog even in het kort de belangrijkste feiten op een rij gezet, samen met woordvoerder Jan Driessen van Joop, Julius en Quirine ter Haar.

Volgende week 7 en 9 december vinden eindelijk de laatste verhoren in de rechtszaak plaats voor de Rechtbank in Utrecht. Een voor Nederland vrij uniek verhoor, want advocaten van de Rabobank zullen dan de eigen medewerkers, Cuknis en Schilder van de afdeling Bijzonder Beheer Rabobank gaan horen.

Voormalige topbestuurders van de Rabobank Jan van Nieuwenhuizen (na zijn verhoor deze zomer met stille trom vertrokken) en Sipko Schat verklaarden in februari van dit jaar onder ede dat zij van de kredietopzegging niets wisten. Beide waren niet op de hoogte van de aanzegging aan OAD en erkenden dat dat normaal wel het geval zou moeten zijn bij een dergelijke omvangrijke zaak: “dan komt zo’n dossier in de Raad van Bestuur op tafel,” aldus Schat. “Dat is hier niet gebeurd!’. Jan van Nieuwenhuizen verklaarde van de OAD-zaak niet in detail op de hoogte te zijn gesteld: “Zij (de mannen van Bijzonder Beheer) handelden op eigen gezag in de OAD-zaak. Ik heb daartoe geen opdracht verstrekt, en de fatale Rabo-mail ook nooit gezien.” Het is zeer uitzonderlijk in Nederland dat de top van een groot bedrijf gewone medewerkers onder ede hoort en de eigen handen in onschuld wast.

De afdeling Bijzonder Beheer Rabobank accepteerde op maandag 23 september 2013 de inhoud van het dat weekend gesloten principeakkoord met de Twentse Investeerders, maar verbonden daar ter finalissering een onhaalbare deadline van nog geen week aan. Bijzonder Beheer weigerde die week een overbruggingskrediet van € 6 miljoen te verstrekken. Terwijl de Rabobank € 40 miljoen aan OAD-zekerheden had bewerkstelligd. Die fatale termijn noodzaakte OAD tot aanvraag faillissement waardoor 1550 medewerkers hun baan verloren, € 78 miljoen schade ontstond en de schade voor Rabobank uiteindelijk € 0 was. De top van de Rabobank verklaarde eerder onder ede van die eindbeslissing niet op de hoogte te zijn gesteld en daar niet bij betrokken te zijn geweest.

Stuitende ondeskundigheid, interne non-communicatie en overmatige angst voor vermeende financiële risico’s bij de Rabobank, hebben het faillissement van OAD veroorzaakt. De curatoren en aandeelhouders van OAD vragen de rechters nu of Rabobank in deze onrechtmatig heeft gehandeld. Mocht dat zo zijn, is Rabobank schadeplichtig en zal van Rabobank € 67 miljoen schadevergoeding worden geëist; het bedrag dat de aandelen op 24 september 2013 waard waren.

De zittingen zijn komende maandag en woensdag in de Rechtbank Utrecht en beginnen om 12.30 uur.

Jan@lokhoff.nl

Author

1 Comment

  1. Adrie van Rooij Antwoorden

    Interessant betoog. En de schade voor werknemers, toeleveranciers en andere benadeelden? Moeten daar aparte rechtszaken voor aangespannen worden?

Write A Comment