Deze week vergaderde in Breukelen de onlangs in alle stilte opgerichte coöperatieve vereniging Dutch Retail Travel United voor de eerste keer. Het is de grootste (commerciële) belangenorganisatie voor reisbureaus, OTA’s en ZRA’s ooit met 1,5 miljard omzet en 3.000 medewerkers. Leden zijn D-rt Groep met D-reizen en VakantieXperts, Dutch Travel Alliance, TravelXL, Face2Face Travel en de Travel Company. Woordvoerder is Erik van der Waard (voorzitter DTA) met als directeur Arnoud Meijer, die al sinds eind 2016 de DTA leidt.

De realisatie van de DRTU is een opzienbarende emancipatoire stap van de Retail uit onvrede over hun achtergestelde positie binnen de ANVR en de reisbranche in zijn algemeenheid.

Niet betrokken

De coronacrisis heeft namelijk pijnlijk bloot gelegd dat de reisretail bij belangrijke branchemaatregelen van de kant van ANVR en SGR onvoldoende of helemaal niet betrokken wordt. Dat leidt al jaren tot irritatie en wakkerde de behoefte aan de krachten te bundelen om effectief voor de eigen belangen te kunnen opkomen. Ook al omdat het retailplatform binnen de ANVR niet functioneert als het er op aan komt. In de afgelopen corona maanden is het niet een keer bijeen geroepen, ook niet bij de totstandkoming van het vermaledijde ANVR Corona Voucher.

Erik van der Waard hierover: ‘Het initiatief is niet genomen om perse kritiek te leveren op ANVR dan wel SGR, integendeel. Maar het initiatief is ook niet ontstaan omdat we zo enorm blij zijn met de manier waarop de retail onder de aandacht ligt in Den Haag momenteel. We waarderen ieders inzet maar vinden dat met de manier waarop bijvoorbeeld de voucher geïntroduceerd is (zonder letterlijk 1 woord overleg) erg bijzonder en dat geldt ook voor een aantal andere zaken die onze belangen moeten behartigen maar waarvan we inhoudelijk geen idee hebben wat er gebeurt. Daarnaast is het erg bijzonder dat er vanuit de ANVR (100% branche) en SGR (100% consument) uit 1 mond gesproken wordt. Om maar wat te noemen.’

ANVR niet blij

De ANVR is niet blij met deze ontwikkeling, omdat zij verstoring vreest van haar belangenbehartiging en lobby activiteiten. Voorzitter Frank Oostdam is sowieso geen voorstander van groepsvorming binnen de ANVR en al helemaal niet als die zich op haar terrein gaat begeven. Denk hierbij aan contacten met de overheid, Brussel en organisaties als SGR en (reis)verzekeraars.

Van der Waard optimistisch: ‘Maar in de basis zijn we allemaal ANVR leden en hopen we nu juist gezamenlijk meer te kunnen bereiken. Ik mag toch aannemen dat ANVR daar ook voor open staat en omarmt. Ik zie dus alleen maar meer mogelijkheden voor een win-win situatie. We hopen en rekenen er eenvoudig weg op dat wij met vereende krachten meer kunnen bereiken.’

Gesprek

Oostdam hoopt de DRTU in een gesprek volgende maand op andere gedachten te kunnen brengen. Die kans acht ik nihil, gezien de opgebouwde frustraties binnen de DRTU over de in hun ogen achtergestelde positie van de retail in de brancheorganisatie. Eerder is te verwachten dat de DRTU de komende maanden meer leden kan omarmen, waardoor haar stem nog luider zal klinken.

Als touroperators en airlines na de coronacrisis (of misschien al eerder) andere, ongunstigere posities gaan innemen ten opzichte van hun retailpartners is een krachtdadige retailbundeling van groot belang om hun belangen te verdedigen. Binnen de ANVR is daar geen plaats voor.

jan@lokhoff.nl

Author

1 Comment

Write A Comment