Om te beginnen wens ik iedere TravDay-bezoeker een plezierige en leerzame dag in het Hilversumse Gooiland. Eindelijk weer een live reisevent dankzij een geweldig initiatief van TRAVel-media, dat zich gesteund weet door zo’n 70 standhouders. Bovendien twee dagen na de versoepelingen uitstekend getimed. Chapeau! De boot gemist? Er kan al worden aangemeld voor de editie in 2022…

Van actievoerder Hans van Pruissen ontving ik een update. Hij wil de kostbare pensioenswitch van Reiswerk Pensioenen voor tienduizenden branchegenoten ongedaan maken. Voorheen handelend onder het pseudoniem ‘reiscollega’ heeft hij samen met zijn advocaat de verzekeraars op één lijn gekregen en er tevens voor gezorgd, dat collega’s zonder rechtsbijstandsverzekering ook mee kunnen doen tegen een bescheiden bijdrage.

Begin september werd bij ‘Kassa’ aandacht geschonken aan deze zaak en werden er Kamervragen gesteld aan minister Koolmees. In de vragen wordt een beroep gedaan op het Europese eigendomsrecht, wat zou kunnen inhouden dat het pensioenakkoord van Koolmees per januari 2022 niet uitgevoerd kan worden. Het verplichte karakter van deelname aan enig pensioen staat hiermee op de tocht en ook de toegepaste korting wordt wellicht door de rechter afgeschoten. Dat zou betekenen dat het moeizaam tot stand gekomen akkoord, waar veel protest tegen is geweest, aangepast zal moeten worden alvorens ingevoerd te kunnen worden. De Nederlandse pensioenwet is namelijk gebaseerd op solidariteit en niet op eigendom.

Binnenkort klaagt prof. mr. Hans van Meerten, advocaat namens de gedupeerden in deze zaak tegen Reiswerk Pensioenen de Staat aan vanwege die verplichte deelname aan enig pensioenfonds. ‘Zo wordt er op meerdere fronten gestreden in deze zaak. Er is immers aan de deelnemers zelf niets gevraagd omtrent de overstap naar PGB’, laat Van Pruissen weten.

‘Ik wilde zo veel mogelijk collega’s de kans geven om mee te doen. Samen sta je sterker en laat je zien dat er niet met je gesold kan worden. Reiswerk Pensioenen is mijns inziens daadwerkelijk onzorgvuldig omgegaan met onze belangen; al 6 jaar zijn er problemen die elders binnen twee jaar worden opgelost. Ons is nooit iets gevraagd; ook de vakbonden doen niets, wat ik begrijp als je ziet dat deze in het bestuur vertegenwoordigd waren. De België-route afwijzen als ‘minder geschikt’ getuigt van een duidelijk gebrek aan realisme en daadwerkelijke pensioen kennis en een hang naar een snelle oplossing. Dat pik ik niet, en met mij pikken vele andere collega’s dat ook niet. Hier wordt gewoon een groot deel van ons gespaarde pensioen afgepakt.’

Volgens hem gebruikt Reiswerk Pensioenen in de media meerdere malen verkeerde dekkingsgraden, om maar aan te geven dat ’ze echt niet anders konden’, terwijl PGB zegt dat ‘zij niet om die 18% hebben gevraagd’.

Van Pruissen: ‘Dat stoort mij enorm want het is gewoonweg aantoonbaar niet waar. Het verschil in de ‘beleidsdekkingsgraad’ in december 2020 was slechts 3,7% en geen 10%. En daar moet dan 18% voor ingeleverd worden? Dat is totaal ongeloofwaardig. Volgens hen heb ik gesprekken met Reiswerk Pensioenen geweigerd; dat klopt, want er werd geen enkel perspectief geboden, ze wilden alleen ‘dingen beter uitleggen’. Daar heb ik geen gesprek voor nodig.’

De dagvaarding wordt nu geschreven en zal binnenkort leiden tot de aanmelding van deze zaak bij de rechtbank, die gevraagd zal worden om uitspraak te doen over het Europese eigendomsrecht, de proportionaliteit van de waardevermindering en de leeftijdsdiscriminatie (halve korting vanaf 60 jaar). Welke partijen gedaagd zullen gaan worden is nog onderwerp van overleg. Wordt vervolgd!

Ik schreef al eerder over de actie van Van Pruissen een blog. Gedupeerden kunnen zich nog steeds aanmelden op reispensioen@ziggo.nl

jan@lokhoff.nl

Reacties? Graag. Wel met vermelding van de volledige naam. Anonieme reacties worden verwijderd.


Author

Write A Comment