De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten is cruciaal voor Lelystad Airport. De stemming op 15 maart is bepalend voor de getrapte verkiezing in mei van de leden voor de Eerste Kamer. Als daarin straks meer tegenstanders dan voorstanders van de opening zitting hebben, blijft Lelystad tenminste de volgende vier jaar op slot. Schiphol krijgt het dan ook te verduren en zal nog moeten meer krimpen dan volgens de plannen die er nu al zijn.

Voor iedereen in de reisbranche is het dus zaak om straks te stemmen op een politieke partij, die voor opening van Lelystad is en Schiphol wil behouden als mainport met een Europese hub-rol.

De huidige coalitieregering heeft in haar regeerakkoord alleen vaag over Lelystad gezegd ‘dat er een beslissing zal worden genomen’. Het kabinet is verdeeld, alleen de VVD wil de hulpluchthaven van Schiphol zo snel mogelijk openen. ChristenUnie wil hem dicht houden en D66 en CDA doen er vaag over.

Als je het verkiezingsprogramma op dit punt van D66 leest, lijkt alles erop dat de klimaatpartij uiteindelijk geen opening wil. In dat van het CDA leest het iets genuanceerder (wel in ieder geval tegen laagvliegroutes) en lijkt een open Lelystad Airport er nog wel in te zitten.

De populaire BBB van Caroline van der Plas is duidelijk: platgooien die spookluchthaven en de grond teruggeven aan de boeren. Ook de Dierenpartij huldigt dit radicale standpunt en is faliekant tegen opening.

Reisprofessionals met de wens van een open Lelystad raad ik aan zich goed te oriënteren. Zoek op hoe er over luchtvaart en airports wordt gedacht. Als hulp hierbij een link naar een website met een ‘kieswijzer’ over Lelystad Airport en eentje waarin de huidige baas van Lelystad acteert.

De inmiddels volledig gepolitiseerde Eerste Kamer heeft nog tijdens deze Kabinetsperiode het laatste woord over open of dicht van Lelystad en de grootte van Schiphol. Mijn stem gaat naar de VVD.

jan@lokhoff.nlAuthor

Write A Comment