Helaas wordt de reisbranche afgescheept met politieke platitudes als er gevraagd om financiële hulp. De zwaarst getroffen sector van Nederland krijgt het niet voor elkaar gericht geholpen te worden. Met name de kleine ondernemers zijn heftig de dupe. Ook als er geld overblijft in de pot van het Voucherfonds (geschat op 100 miljoen) gaat dat weer de staatskas in, want – zegt blabla Mona Keijzer – dat is ‘geoormerkt’. Het is een schande dat het kabinet de reissector zo in de kou laat staan. Ja, er mogen 189 mondkapjes in een potdichte bubbel naar Rhodos en volgende maand een proefvakantie naar Gran Canaria aan, nou nou, wat zijn we daarmee geholpen.

De meeste politieke partijen vreten het toerisme niet. Het is in progressieve kringen al lange tijd mode om luchtvaart en buitenlands toerisme te minimaliseren.

Booking.com

De Hoge Raad heeft op 9 april geoordeeld dat Booking.com ‘bemiddelt’ in de uitoefening van haar bedrijf bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dat kan nogal wat consequenties hebben.

De onlinereus heeft altijd beweerd niet te bemiddelen, maar slechts een online platform ter beschikking stelt waarop klanten het aanbod van hotels en vakantiehuizen kunnen bekijken, een keuze kunnen maken dan zelf een accommodatie kunnen boeken. Dat die boeking via haar website verloopt, betekent volgens Booking.com niet dat zij actief betrokken is bij het tot stand komen van een overeenkomst. De Hoge Raad heeft een streep gehaald door die opvatting en eerdere vonnissen bij zowel de rechtbank als het gerechtshof Amsterdam ten gunste van Booking.com vernietigd en de zaak voor verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof Den Haag.

Volgens de Hoge Raad is voor ‘bemiddelen’ voldoende dat de werkzaamheden van Booking.com eraan bijdragen dat de klant en de accommodatie een overeenkomst kunnen sluiten. Die werkzaamheden hoeven niet veelomvattend te zijn en kunnen ook verricht worden door middel van digitale technieken. Het reserveringsplatform van Booking.com is erop gericht dat klanten met behulp van de faciliteiten van dat platform overeenkomsten aangaan met accommodaties. Ook de administratieve verwerking van de boeking verloopt via de website van Booking.com.

Verder vindt de Hoge Raad belangrijk dat Booking.com van de accommodatie een beloning ontvangt als de klant via haar site heeft geboekt en gebruik heeft gemaakt van de accommodatie. Dit bedrijfsmodel brengt volgens de Hoge Raad mee dat Booking.com ‘bemiddelt’ bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen en daarom ‘reisagent’ is in de zin van het besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken. Bpf Reisbranche beroept zich op dat besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin staat dat ondernemingen die het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent, verplicht zijn hun werknemers te laten deelnemen in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Toen Booking.com dat weigerde stapte Frank Radstake (ANVR) van het fonds samen met Reiswerk naar de rechter, inmiddels ruim 6 jaar geleden.

Onduidelijk is nog of het arrest van de Hoge Raad ook consequenties heeft voor het wettelijk verplichte garanderen van vooruitbetaalde geldbedragen in gevallen dat er niet gerestitueerd wordt bij annuleringen of er door de klant niet gekozen is bij aankomst per creditcard te betalen.

Ook is wel duidelijk nu dat als zo’n platform meerdere reismodules aanbiedt er sprake is van een reisorganisator met alle verplichtingen die daarbij horen. Dit zet een streep door online-initiatieven van reisondernemers/startups die net zoals Booking.com bij het aanbieden van combineerbare reismodules op hun site louter de status claimen van een boekingsplatform om de wettelijke verplichtingen te ontwijken die gelden voor een reisagent/touroperator.

jan@lokhoff.nl
Author

2 Comments

  1. Het is nu wel definitief dat we in het verdomhoekje van de politiek zitten. Niet voor niets reageerde Remco Dijkstra (de voorganger van Thierry Aartsen bij de VVD) enkele weken geleden als volgt naar mij op LinkedIn (het voucherfonds lag toen nog ergens in een bureaula in Brussel)
    “…het is vreemd dat voucherfonds maar niet los komt (EZK wacht op goedkeuring Europa) en bijzonder jammer dat sommige bestuurders vakantie (vliegen=vies of reizen is overbodig) of de infra (reisbureaus) daarvoor onvoldoende op waarde weten te schatten. Het vergt hard werken en diverse mensen zijn er wel mee bezig. De staatssecretaris EZK levert hier niet tijdig.”

  2. De overheid moet gewoon aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Zij zijn per slot van rekening degene die de grenzen dichtgooien waardoor er geen reizen uitgevoerd kunnen worden. Hoe kan je daar organisaties voor verantwoordelijk houden? De reisbranche mag nu zelf de rekening oppakken voor een overheidsbeslissing. Compleet gestoord. Daarnaast leunt men te hard op de reisadviezen die op geen enkele wijze in de wet verankert zijn.

Write A Comment