Er gloort winst in de rechtszaak die reiscrack Hans van Pruissen met veel volgelingen heeft aangespannen tegen Reiswerk Pensioenen. Hij pikte het niet dat een ongewenste transfer naar een ander fonds een korting op de pensioenuitkeringen van hem en zijn collega’s veroorzaakte.

Het laatste nieuws is dat zeer binnenkort de rechtbank te Amsterdam een datum bepaalt voor de inhoudelijke zitting inzake die overgang naar PGB, die voor de belanghebbenden een megakorting van 18% op de tegoeden inhield.

Afgelopen maandag deed de rechtbank in Rotterdam volgens hem een belangwekkende uitspraak. De Nederlandse Bank werd gedaagd door voormalige polishouders van Optas Pensioenen, inzake hun overgang naar Aegon. De rechtbank was van mening dat DNB niet op een juiste manier had gehandeld en hiermee de belangen van de polishouders had geschaad.

Zo oordeelde de rechter dat DNB ‘in het belang van de polishouders aan Optas/Aegon de opdracht had moeten geven om alle polishouders persoonlijk aan te schrijven over de voorgenomen portefeuilleovergang, de mogelijkheid van verzet daartegen en de verzet termijn.’ De uitspraak.

Van Pruissen vindt dat DNB dit ook in de zaak tegen Reiswerk Pensioenen en PGB had moeten doen, waar de belanghebbenden slechts klaagzangen en oplopende kortingspercentages om de oren kregen in een éénrichtingsverkeer van mededelingen vanuit Reiswerk Pensioenen. Er is volgens hem nimmer ruimte geweest voor verzet op welke manier dan ook en deze uitspraak is dan ook van belang voor de binnenkort dienende zaak tegen Reiswerk Pensioenen, PGB en DNB.

‘De uitspraak is een breekijzer, waarmee het gedane onrecht nog duidelijker voor het voetlicht komt. DNB heeft uitgesproken dat het zich aan alle regels heeft gehouden inzake de overgang, en dat is dus duidelijk niet het geval. Het is schrijnend met welke eenvoud financiële belangen zijn geschaad”, aldus initiatiefnemer Van Pruissen. ‘Ik zie de zaak met veel vertrouwen tegemoet. Deze uitspraak en Europese wetgeving moeten leiden naar een herstel van de pensioenaanspraken van alle collega’s en ex-collega’s in de reisbranche.’

Dit schreef ik al eerder in diverse blogs over deze kwestie, die veel (ex)reismedewerkers bezig houdt.

jan@lokhoff.nl

Author

1 Comment

  1. Jan Groenendijk Antwoorden

    Fijn, dat u aandacht blijft geven aan de pensioenoverdracht van Reiswerk pensioenen naar PGB.

    In onze sector (AGF) is exact hetzelfde gebeurd (overgang BPF AVH naar PGB) in dezelfde periode.

Write A Comment