Soms kan het heel verstandig zijn even helemaal out of the box te denken. Je bedrijf loopt goed, al jaren en waarom zou je er iets aan veranderen? De structuur van de branche draait naar tevredenheid, niets aan doen dus… Maar neem eens een beetje afstand en kijk er ‘van buitenaf’ naar.

Neem de ANVR. Voorzitter/directeur Frank Oostdam en zijn team doen hun stinkende best, toch is er kritiek. Die komt vooral uit de hoek van kleine specialistische touroperators en nieuwe e-commerce spelers. En dat zijn nou net partijen die Frank zo graag op zijn ledenlijst ziet.

 

Critici

Wat die kleintjes betreft: de ANVR interesseert ze niet of nauwelijks. Van een club die in hun ogen wordt gedomineerd door een handvol grote spelers willen ze geen onderdeel uit maken. De SGR wordt al snel gezien als een verlengstuk van de ANVR. Daar kunnen deze critici niet omheen hoewel met succes door velen ‘omzeild’ met een eigen garantiefonds op basis van een ‘onderlinge’ constructie.

 

Old school

E-commerce spelers vinden de 50-jarige brancheorganisatie maar old school, vorige eeuw. “Wat heb je er aan en wat doen ze eigenlijk voor je?” Ook al doet Frank zo zijn best met een modern congres als uithangbord en ‘tomorrow’-onderzoeken, echt scoren doet hij er niet mee in die doelgroep van de toekomst. Bovendien moet hij ook nog concurreren met Thuiswinkel.org, een keurmerk voor webwinkels, inclusief een grote sectie reisbedrijven.

 

SGR erbij?

Out of the box? Waarom geen verstandshuwelijk tussen SGR en ANVR? In de eerste 15 jaar van het ANVR-bestaan was het dringen om lid te mogen worden vanwege een eigen ANVR-garantiefonds. Er werd streng geballoteerd, zelfs rechtszaken gevoerd door afgewezenen… Kom daar nu eens om.

 

Ja maar

“Kanniet bestaat niet”, zei mijn vader altijd als ik begon te pruttelen. “Ja maar”-reacties haat deze zoon. Zowel SGR, zusje Calamiteitenfonds en de ANVR zijn toe aan een vernieuwende herpositionering. Het speelveld is veranderd. Waarom gaan ze niet samen aan de slag om te bekijken of er iets moois kan ontstaan ten voordele van alle reisbedrijven, groot en klein?

 

Box

Beide kampen hebben belang bij een kwalitatieve en solide reisbranche met louter gezonde reisbedrijven. Misschien schuift Thuiswinkel.org ook wel aan. Doelstellingen lopen synchroon. Wie gaat er als eerste uit zijn box? Met een helicopterview denken vanuit de basis, de leden en deelnemers dus. Wat willen die nou eigenlijk?

Author

6 Comments

 1. Steven, je zult het ongetwijfeld flauw vinden als ik stel dat jouw reactie juist een pleidooi is om eens met elkaar out of the box te gaan. Ik doe niets anders dan constateren vanaf de zijlijn hoe de situatie rond ANVR, SGR en Thuiswinkel.org feitelijk is. Je kunt wel helemaal klaar zijn met de kritiek, maar waarom toch niet gaan zoeken naar een oplossing, verandering die deze kritiek wegneemt? Het is toch jammer dat een ANVR-kritische Leo van der Hoeven (ITAC-voorzitter) feitelijk meteen in de hoek wordt gezet. Ik heb veel respect voor de oprechte gedrevenheid waarmee Frank Oostdam en zijn team (en bestuurders) zich inzetten voor het branchebelang. Kritiek kan onterecht en onwelkom zijn, maar ik zou er constant naar streven die ter harte en weg te nemen. Natuurlijk is dat niet simpel, natuurlijk hebben ANVR en SGR hun eigen verantwoordelijkheid, maar dat betekent toch niet dat je niet mag onderzoeken of er verbeteringen mogelijk zijn? Wat is er in die 50 jaar ANVR niet veranderd? Oplossingen – verbeteringen dus – waar je niet meteen aan denkt, maar die misschien met out of the box denken en veel creativiteit in beeld komen. Je schetst zelf al de problematiek rond de noodoplossingen van de kleinere bedrijven zonder eigen garantievermogen. O wee als het fout gaat.

  • Steven van der Heijden Antwoorden

   Wil graag ‘out of the box’, maar het moet wel zinnig zijn. Vind het daarom jammer dat je met geen woord ingaat op mijn feitelijke argumenten waarom bepaalde zaken niet kunnen of vooral zo moeten blijven. Ik ben ook helemaal niet tegen veranderingen en verbeteringen – ik doe in mijn hele loopbaan niets anders – maar wel binnen een realistisch kader. Anders ontstaat er een zogenaamde GIGO-brainstorming, oftewel Garbage In, Garbage Out. En daar zit niemand op te wachten.

   • Met als uitgangspunt ‘niet kunnen’ en ‘moeten blijven’, is inderdaad een brainstorm – hoe out of the box ook – niet aan te bevelen. Ik gaf juist aan de ‘kan niet’ en ‘ja maar’ opstelling achterwege te laten. De toekomst zal het leren.

    • Steven van der Heijden Antwoorden

     Dat is nou echt flauw Jan. Een brainstorming over een fusie tussen de PVV en D66 is ook gedoemd te mislukken. En ik herhaal nog maar eens dat ik het erg jammer vind dat je op geen enkele manier een inhoudelijke reactie geeft op mijn argumenten.

     • Jan Lokhoff

      Het laatste wat ik wil, is flauw zijn, Steven. Paar punten: als de ANVR en SGR zodanig veranderen dat ze het (vermeende) wantrouwen en de (financiële) drempel bij kleine reisbedrijven wegnemen, zullen ze in de rij staan. Ik weet het: de SGR is er voor de consument, de ANVR voor de reisbedrijven. Maar… de reisbedrijven zijn er voor de consument, om hem draait überhaupt alles. De gemeenschappelijkheid van de doelstelling is er dus. Helaas voor de ANVR is haar congres geen vuller van de ledenlijst. Wie vangt de vele travel start-ups op, om maar eens een voorbeeld te geven van een hiaat.

     • Jan Lokhoff

      Steven, misschien kan je ook even kijken naar de reacties onder de post ‘Het ei van TravelBird’. Dwingt me ook naar de vraag wat de ANVR heeft gedaan om affiliate sales en dan met name de publishers te accepteren/omarmen/ondersteunen? Niets eigenlijk. Lijkt me ook een gemiste kans.

Write A Comment