Komt het omdat de ANVR niet meedoet, was de voorbereiding te kort, te weinig winkels en touroperators die meedoen, teveel een Harco van Udenshow en dus te concurrentiegevoelig, is het een te negatief signaal (‘reisbranche ziet het niet meer zitten’), of kent reisvouchercadeaushop.nl een valse start omdat de reisretail niet meedoet?

Wie ik er over benader looft de inventiviteit van initiatiefnemer Harco van Uden van direct seller ITG in Den Bosch, die zelf met zijn acht labels op de site een dominante positie inneemt naast vijf kleine reisaanbieders. Op de site is nog geen reisretailer te vinden (stand 7 okt, 09.00 uur).

Nu is bekend dat Harco de reisretail weinig toekomst toedicht, maar de voucheromzet van 1 miljard euro door ANVR-leden waarop hij met zijn project pitcht, is voor een belangrijk deel door verkoop via de reisretail gerealiseerd. Zit ik er naast als dat aandeel misschien wel meer dan 50 procent is? Dan heb je de retail als partner nodig en zal je ook bereid moeten zijn de marge (15%) te delen.

Als je over de reisretail praat, kan je tegenwoordig niet meer om de DTRU heen. Dus heb ik haar woordvoerder Erik van der Waard gevraagd of hij gaat meedoet aan de cadeauactie?

Reactie DTRU

Erik: ‘De DTRU is in eerste instantie opgericht na het uitbreken van de pandemie om de lijnen van overleg binnen de retail kort te houden en vooral te intensiveren. Er is niet of nauwelijks contact en overleg geweest en het retail platvorm van de ANVR is (was) sinds december 2019 niet meer bijeengeweest. Vandaar dat er grote interesse was om de lijnen kort en bondig te hebben zodat we kunnen overleggen hoe we deze bizarre tijden kunnen overleven. Een soort VRA 2.0 zal ik maar zeggen. Over het Voucher winkel initiatief is intern binnen DTRU dan ook geen enkel overleg geweest om de eenvoudige reden dat er geen inkoop gerelateerde zaken besproken worden binnen de DTRU. Iedereen kan er van vinden wat hij of zij wil en wel of niet aansluiten desgewenst maar collectief zal dat niet besproken dan wel geactiveerd worden. We blijven gewoon gezonde concurrenten van elkaar met ieder hun eigen inkoop belangen en voorkeuren.’

Internoord

Erik runt al jaren Internoord Leeuwarden. Is hij in die hoedanigheid wel gebeld? Dat blijkt zo te zijn en zijn reactie is uitgesproken. ‘Ik ben inderdaad als Internoord benaderd en heb een zeer plezierig gesprek gehad met Elke van Uden van ITG. Na de uiteenzetting van het idee heb ik besloten niet mee te doen. Buiten het feit dat ik het zeer bijzonder vind dat de organisatie van deze online shop zelf een behoorlijk hard oordeel heeft over initiatieven die buiten de branche instanties om geïnitieerd worden dat nu zelf wel doet en veel commotie te weeg brengt, vind ik persoonlijk het signaal niet echt plezierig.’

Erik vreest negatieve reacties van het publiek. ‘Het zou mij als consument in de oren klinken alsof we het zelf ook niet meer zien zitten dat er gereisd wordt en nu maar iets bedenken buiten de in eerste instantie gecommuniceerde voorwaarden om.’

‘Ik heb meer met initiatieven zoals Corendon en TUI die bedacht hebben om de vakantie Voucher van het buitenland om te zetten naar een vakantie in Nederland bijvoorbeeld, “Schoenmaker blijf bij je leest” zal ik maar zeggen… Ik begrijp de wens om marge te maken en respecteer de ondernemende gedachte er achter maar ik denk dat de consument het compleet anders interpreteert en het ziet als een wanhopige poging iets van de uitstaande tegoeden binnen te willen slepen omdat we het zelf niet meer zien zitten dat er nog gereisd gaat worden. Daarnaast ken ik de Noordelingen goed en wil men hier de Voucher inleveren op de voorwaarden zoals afgesproken. Of men dan een Green Egg koopt of een Black Bastard dan wel een Stella of een Sparta elektrische fiets bepaalt men heel graag zelf.
En dus hebben wij besloten de Voucher uitsluitend te gebruiken zoals we dat met ANVR, SGR en onze Voucher uitgevende partners hebben afgesproken. Wij hechten er waarde aan dat we allemaal hetzelfde doen en niet zelf dingen gaan bedenken met de Voucher. Maar als ANVR en SGR het tolereren staat het een ieder natuurlijk vrij om te doen wat hem of haar goed dunkt. Het getuigt wel van creatief ondernemen en denken in ieder geval, en dat is het mooie ook weer van de branche. Ik wens iedereen die er wel mee aan de slag gaat dan ook oprecht erg veel succes met de verkoop.‘

Uit reacties van benaderde touroperators blijkt eveneens waardering te bestaan voor het initiatief. Een aantal heeft klanten erover benaderd en die blijken desgevraagd twee dingen te willen: of het geld terug op de rekening of laten staan om te gebruiken voor een vakantie als die weer mogelijk is.

jan@lokhoff.nl

Author

Write A Comment