Wie is er niet benieuwd naar de lijst met honderd vakantiewinkels van D-reizen die Prijsvrij een doorstart geeft? Dat zijn heel veel lezers van deze blog, bleek afgelopen weekend wel toen het aantal lezers van mijn vrijdag-post door het plafond schoot. Ik wilde het proces van heropening niet verstoren door de honderd uitverkoren vestigingen toen al bekend te maken. Inmiddels zijn we ver genoeg in de tijd.

Ik schreef vrijdag over de 100-lijst: ‘Er is een lijst opgesteld waarop vooral reisbureaus in Noord-Brabant en overige grensprovincies prijken. Een insider noemt die eerste keuze een kaalslag in de Randstad.’ Prijsvrij-CEO Marc van Deursen reageerde op LinkedIn dat mijn verhaal niet klopte en noem een paar winkelplaatsen (Rotterdam, Amsterdam en Volendam) met de vraag of die aan de grens liggen? Sneu dat er daarna lezers waren die mij zonder kennis van de lijst van onzorgvuldigheid betichtten.

Ik ben aan het tellen geslagen en kom uit op slechts 17 winkels in de Randstad. Enfin kijk zelf maar waar zich de rest bevindt. Dit is de lijst.

Curatoren waarschuwen

Ik schreef ook dat investeerder Wim Smit van The Travel Company/The Travel Club en het Belgische Hillman Travel pogingen ondernamen om huurcontracten en bijbehorend personeel van voormalige D-reizen Vakantiewinkels over te nemen. De curatoren hebben dat ook geconstateerd en reageerden afgelopen vrijdag met een niet mis te verstane waarschuwing aan het voormalige personeel.

‘Wij horen dat verhuurders en (ex)werknemers van D-reizen op structurele wijze worden benaderd door een concurrerende reisorganisatie die tracht de verhuurders en (ex)werknemers ertoe te bewegen D-reizen de rug toe te keren. Wij willen erop wijzen dat in de meest arbeidsovereenkomsten concurrentiebeperkende bepalingen zijn opgenomen. Op basis van deze bepalingen staat het de (oud)werknemers van de D-reizen vennootschappen niet vrij werkzaamheden te gaan uitvoeren voor mogelijke concurrerende partijen en van daaruit klanten van D-reizen te benaderen. In het belang van de doorstart zullen curatoren de genoemde werknemers aan hun contractuele verplichtingen houden en hun daar zo nodig op aanspreken.’

De juistheid van die stelling lijkt mij voer voor juristen. Oud werknemers bezitten geen d-base van klanten en als je voor de zekerheid van weer een baan in de reiswereld kiest, wie kan dan een voormalige D-reizen klant beletten jou weer op te zoeken? Het lijkt me trouwens niet dat er voor verhuurders blokkades zijn.

Zaak is dus dat Prijsvrij en de curatoren haast maken en duidelijkheid verschaffen wat er met de boedel gaat gebeuren. Zeker ook omdat de Europese Unie haast aan het maken is om zo snel mogelijk (voor 1 juli?) met het QR-paspoort te komen, het gele boekje erkenning heeft gekregen en de reiskleuren niet meer door individuele landen gaan worden toegekend, maar (soepeler) centraal door de Europese Unie. Eindelijk supernieuws voor de hele reissector, tot en met alle (oude) D-reizen winkels aan toe.

jan@lokhoff.nl

Reacties? Graag! Maar wel onder vermelding van de volledige naam. Anonieme reacties worden verwijderd.
Author

Write A Comment