Eigenlijk moet je blij zijn dat reisondernemers van faam achter Prijsvrij en Dutch Travel Alliance geloof hebben in een doorstart van D-reizen. De twee bieden zelfs tegen elkaar op om de boedel te bemachtigen. Maar hoe kan het drama rond dit faillissement van Nederlands grootste reisbureauketen zelfs aan het slot nog een akelige wending krijgen? Deze soap houdt maar niet op en is natuurlijk vooral heel sneu voor het in spanning afwachtende personeel. Waarom worden zij trouwens niet ingeschakeld om een keuze te maken?

Woordvoerder Erik van der Waard van de DTA stuurde een persbericht de wereld in met ongezouten kritiek op het handelen van de curatoren en wees op de vreemde handelswijze van de bewindvoerders, die – kennelijk met toestemming van de rechter-commissaris – hun eigen regels mogen bijstellen.

De curatoren spelen sowieso een merkwaardige wedstrijd. Al voorafgaand aan het bankroet hebben ze een bedenkelijke rol gespeeld en nu de finish in zicht is, herhaalt zich die situatie. De DTA dacht de buit al binnen te hebben – dat werd ook bevestigd – maar toch kreeg Prijsvrij blessuretijd om alsnog een finaal bod uit te brengen. Het is mij om het even wie van de twee bieders uiteindelijk zegeviert, maar ook curatoren moeten zich aan de spelregels houden. Ik heb wel een suggestie, die recht doet aan de belangrijke positie van de medewerkers.

Nu er met DTA en Prijsvrij twee uitstekende gegadigden zijn, waarom wordt de keuze in dat geval niet voorgelegd aan het personeel? Waarom worden beide partijen niet uitgenodigd om zich aan de medewerkers te presenteren met hun plannen voor de toekomst? Het gaat immers vooral om de toekomst van het grote D-reizen team. Luister dan naar hun stem.

Ik zou nog verder kunnen gaan: waarom besluiten Prijsvrij en DTA samen niet om een gelijkwaardig bod uit te brengen met de suggestie aan de curatoren om de keuze voor te leggen aan het personeel? Dat is nog nooit vertoond. Ik weet ook niet of dat mag van de ACM en het ministerie van Justitie, maar het zou wel recht doen aan de belangen van de mensen die straks het verschil maken.

Misschien kan de OR hierin nog een rol vervullen? Last-minute, weliswaar, maar daar heeft D-reizen decennialang in uitgeblonken…

jan@lokhoff.nl

Reacties? Graag! Maar wel met vermelding van de volledige naam. Anonieme reacties worden verwijderd.

Author

3 Comments

  1. Last minute? Dan ga je er van uit dat de OR nog niet is aangehaakt. Dat is zij wel, vanaf de eerste dag. Alleen roept de OR niet van alles in de media, i.t.t. de diverse partijen.

    • Jan Lokhoff Antwoorden

      Dan is de vraag: streeft de OR naar een enquête onder de medewerkers? Is dat gelukt?

  2. De OR vertegenwoordigt alle medewerkers bij D-rt. Het is voor een medewerker haast niet mogelijk om een rationele keuze te maken (als die er al zou zijn) tussen partij A of B. Daarvoor is veel informatie nodig. De OR is getraind om dit soort ingewikkelde vraagstukken te beoordelen en daarin te adviseren en wordt bovendien bijgestaan door een extern adviseur.

Write A Comment