De reisbranche krijgt hulp van ‘hogerhand’. Toerismeprofessor Bas Hillebrand geeft op 14 oktober een online workshop om samen met de deelnemers te kijken hoe de reissector beter uit de crisis kan komen. Centraal staat de vraag hoe in deze tijd te innoveren (zijn specialiteit) en van de coronacrisis een deugd te maken door toerisme structureel te verbeteren. Volgens de prof wil deze workshop inspireren en van elkaar leren. Mogelijk is die ook het startpunt voor gezamenlijke actie.

In mijn blog van 15 juli deed ik al een beroep op onze prof om die uitdaging aan te nemen. Ik kreeg direct na zijn vakantie uitgebreid antwoord en intussen hadden zich ook al reisondernemers aangemeld om aan een brainstorm mee te doen. Uiteindelijk heeft dat nu geleid tot een virtuele workshop onder de vlag van de ANVR, die hopelijk resulteert in het geven van innovatieve en begrijpelijke handreikingen voor duurzame oplossingen voor reisondernemers, van groot tot klein.

Prof Bas in een toelichting daarover: ‘Corona zorgt voor grote onzekerheid in de reissector en dat dreigt bij sommige bedrijven te leiden tot traagheid, inertie. Begrijpelijk, want hoe maak je plannen voor een toekomst als je niet weet hoe die eruit gaat zien? In deze onzekere tijden is er geen ruimte voor het uitwerken van allerlei strategische plannen, is het maken van prognoses bijna onmogelijk en werkt dus de traditionele manier van innoveren niet meer. Daarnaast vragen steeds meer bedrijven binnen, maar ook van buiten, de sector zich af of de coronacrisis niet het geschikte moment is voor de reisbranche om zich opnieuw uit te vinden en een structurele omslag te maken naar minder overtoerisme, minder milieuvervuiling, minder focus op omzet, maar met meer aandacht voor waarde-creatie.’

Helaas beperkt

Zoals gezegd is de workshop op 14 oktober van 10.30 tot 12.00 uur. Aanmelden kan op de ledensite van de ANVR. Helaas is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 20 ANVR-leden. Je zou zeggen dat een professor met ervaringen in een volle collegezaal toch wel een groter (online) gezelschap aan kan. Eventueel met actieve, inbreng leverende participanten naast ‘stille’ toehoorders.

Er zal tijdens de workshop gekeken worden of er behoefte is aan een taskforce om vorm te geven aan toekomst bestendige veranderingen. De workshop is gratis. De ANVR financiert de toerisme leerstoel van Bas aan de Nyenrode Business Universiteit.

jan@lokhoff.nl

PS: Wat TUI Duitsland doet, hier ook? Desnoods met Duits vertrek.

Author

Write A Comment