Helaas de door velen vurig gewenste speciale bewindspersoon voor Toerisme komt er niet. Geen minister, geen staatssecretaris. Hiermee is het zoveelste bewijs geleverd dat de reissector niet serieus genomen wordt in Den Haag. Ik neem hierbij voetstoots aan dat met de nieuwe minister voor Armoede niet speciaal gekeken is naar de reisbranche, waarin met name onder ZZP’s de financiële klappen nog steeds doorgaan, de reserves raken op.

Als 10 januari het kabinet Rutte IV op het bordes staat, begint de lobby voor een deel dus weer helemaal opnieuw. En we weten dat het een lange weg is betrokken bewindslieden in te wijden hoe de reissector precies in elkaar steekt. Non-kennis – zo is gebleken – leidt tot rare besluiten die de specifieke noden van de sector negeren.

Slecht nieuws aan het slot van een rampjaar 2021 voor de reisbranche. Er waren wat oplevingen, maar nieuwe virusvarianten knuppelden het daardoor ontstane optimisme keihard de kop in.

‘De beste wensen’ is een gevleugelde uitdrukking als je familie, bekenden en collega’s de eerste dagen van het nieuwe jaar ontmoet.

Voor branchegenoten is één wens van die ‘beste’ in goud gegoten: laat de reiswereld weer naar een normale situatie terugkeren, desnoods met enig gedoe rond testen en vaccinaties. Ik doe daar graag aan mee, maar voeg daar een wens aan toe. En die is de hoop dat reisagenten en ZRA’s in mogelijk nieuwe (directe) incassosystemen in staat worden gesteld hun eigen marge uit het zicht van de klant veilig te stellen.

De technologie kan dat aan, nu de leveranciers nog, TUI voorop…

Iedereen een gezond en succesvol 2022 gewenst, zakelijk en privé.

jan@lokhoff.nl

Author

1 Comment

Write A Comment