Het initiatief van reisprofessional Hans van Pruissen om een rechtszaak te beginnen tegen Reiswerk Pensioenfonds om van de ruim 18 procent korting op de pensioenen in de reisbranche af te komen heeft massaal boze collega’s geactiveerd. Hans stuurde mij een update, die ik graag met je deel.

Pruissen schreef mij:
Inmiddels hebben zich meer dan 700 gedupeerde collega’s aangemeld voor de rechtszaak die het ook zeer oneens zijn met de korting. Deels verzekerd voor rechtsbijstand, deels middels een eigen bijdrage. Met die bijdrage is inmiddels zo’n 26.000 euro opgehaald, en binnenkort zullen de mouwen kunnen worden opgestroopt.
Kamerlid Van Kent van de SP stelde in de uitzending van Kassa (4 september) dat deze gang van zaken écht niet door de beugel kon. “In feite pakken ze iets af van uitgesteld loon” was een uitspraak die hij deed, en hij heeft toen Kamervragen gesteld aan de minister.
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma heeft geantwoord op de vragen van Van Kent.


Daarin staan een aantal opmerkelijke uitspraken.
Vraag 1: Deelt u de mening dat deze stap en bijbehorende kortingen niet hadden mogen gebeuren zonder de toestemming van de deelnemers?
Antwoord: Ik begrijp dat het voor individuele deelnemers vervelend kan zijn als de pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder zonder dat een individuele deelnemer hierover kan meebeslissen. Het is evenwel wettelijk toegestaan als een pensioenfonds liquideert en de waarde overdraagt aan een andere pensioenuitvoerder. Een eventueel individueel bezwaarrecht zou de liquidatie van het pensioenfonds verhinderen en zou bovenal niet in het belang van de deelnemersgroep in geheel zijn. Deze mogelijk verschillende belangen dienen te worden gewogen door het fondsbestuur in samenspraak met de betrokken fondsorganen waarin deelnemers zijn vertegenwoordigd.


Bijzonder, aangezien ik een brief van Reiswerk Pensioenfonds heb gezien, gericht aan werkgevers, dat men van plan was te liquideren en dat men nog een keuze had om mee over te stappen of een andere oplossing te zoeken. Ik denk alleen dat geen enkele werkgever dit heeft opgepakt richting personeel. Maar waarom stuurt men dit dan niet naar de deelnemers? Overigens, de letterlijke betekenis van het woord “overdragen” is heel anders dan wat er nu is gebeurd. De aanstaande rechtszaak vertraagt inderdaad de liquidatie, maar dat ligt geheel aan Reiswerk Pensioenen


Vraag 2: Vindt u dat hier sprake is van buitenproportionele inmenging in eigendomsrechten? Wanneer vindt u het gepast om dit recht opzij te schuiven?


Antwoord: Het is niet aan mij om een uitspraak te doen over een specifieke casus. In het algemeen kan ik zeggen dat pensioen een eigendomsrecht is dat beschermd wordt door onder meer het Europese recht. Uit de Europese jurisprudentie blijkt evenwel dat het eigendomsrecht niet absoluut is. Onder voorwaarden verzet het eigendomsrecht zich niet tegen een beperking of vermindering van het pensioen. Ik heb geen reden om aan te nemen dat de Nederlandse pensioenwetgeving niet voldoet aan het EU-recht. Uiteindelijk is het aan de rechter om te oordelen of er in dit specifieke geval sprake is van een ongerechtvaardigde beperking.


Deze staatssecretaris is niet helemaal goed op de hoogte van wat Europa vindt. Op deze webpagina staat te lezen dat Europa Nederland al veel eerder op de vingers heeft getikt, maar Nederland schijnt daar doof voor te zijn. Overigens is er jurisprudentie waaruit blijkt dat overdracht met zo veel waardeverlies niet is toegestaan. Maar ja, dat wil men niet horen in Den Haag. En zo zijn er meer klachten tegen de Nederlandse staat ingediend als het gaat over pensioenen.

Vraag 3: Bij hoeveel van die gevallen verwacht u op basis van de huidige rekenregels en huidige stand van de dekkingsgraden kortingen op de pensioenaanspraken van de overgenomen fondsen?

Antwoord: Pensioenfondsen die thans in liquidatie gaan of zijn, baseren hun besluit op de huidige wetgeving. Bij een waardeoverdracht wegens liquidatie van een pensioenfonds kan een korting aan de orde zijn. Dat is echter afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.


Ik ben benieuwd of de staatssecretaris, net als ik, de wenkbrauwen fronst als hij weet dat het verschil in beleidsdekkingsgraad slechts 3,7 procent was in december 2020, een korting veroorzaakte van 18,18 procent. Korting? Ook zo’n woord dat nu een heel andere betekenis kreeg…


Hier is nooit uitleg over gegeven. Pensioenfonds PGB komt in een recente brief naar haar deelnemers met een vaag rekenvoorbeeld hoe pensioenaanspraken zijn omgerekend. Niet conform de regels die de AFM daarover heeft opgesteld. Geen cijfermatige prognose van wat er nu gebeurt met die geclaimde ‘betere pensioenopbouw’. Ik kan alleen vermoeden dat men dit niet heeft gedaan omdat dan aanwijsbaar wordt dat er geen verbetering zal optreden na het afpakken van 18,18%. Waarom Reiswerk Pensioenen alleen met werkgevers communiceert over ‘andere oplossingen’ is mij een raadsel. Het is toch ONS geld?


Ik wil ook nog even iets kwijt over een herhaalde opmerking van Reiswerk Pensioenen. Zij gaven bij Kassa aan dat ze mij twee keer hebben uitgenodigd voor een gesprek maar dat ik daar niet op was ingegaan. Daar is een heel goede reden voor, want op mijn vraag wat het perspectief van een dergelijk gesprek was het antwoord dat men ‘zaken beter wilde uitleggen’. Ik snap het verhaal heel goed, dus dat hoefde niet.


PGB Pensioenfonds is ook goed bezig. In een reactie op de door de advocaat gestuurde sommatie antwoordde men dat ‘we niet bij PGB maar bij Reiswerk Pensioenen moesten zijn’ en dat zij ‘niet om de korting hebben gevraagd’.

Nee, dank je de koekoek. Daar kwam Reiswerk Pensioenen zélf uit eigen beweging mee? Namens ons allemaal? Goh….
Het is nu aan de rechter wat de waarde is en de interpretatie hoort te zijn van het Europees pensioeneigendomsrecht. Wie weet mag men weer een nieuwe pensioenwet gaan opstellen die aan de deelnemers veel meer zekerheid geeft.
Einde update.

jan@okhoff.nl

Reacties? Graag. Wel met vermelding van het volledige adres. Anonieme reacties worden verwijderd.Author

2 Comments

 1. Hans Tattersall Antwoorden

  18% van niets is toch niets?
  Of zie ik dit verkeerd ?
  Pensioen in de reisbranche. Voor velen een ver van hun bed show, voor enkelen een jaarlijks reisje naar de Moezel na hun 67e

 2. Hans van Pruissen Antwoorden

  Beste Hans…….
  In mijn geval ca 22.000 euro wat ik niet krijg.
  Dat is iets meer dan een Moezelreis, voor mij is dat een droomreis Oceanië.
  Ver van je bed? Ja, totdat je bed een veel vertrouwdere plek wordt in de plaats van je bureaustoel.

Write A Comment